دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ يکشنبه ۳ ارديبهشت
.
.
  • 1
  • 2
: آخرین اطلاعیه
اخبار جلسات دفاعیه دکتری
 
دانشجو: مرتضي آذربرمس استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع رساله: مدلسازي ريز ساختار حاصل از فورج داغ سوپر آلياژ IN718 و ارزيابي آن با داده هاي تجربي
 
دانشجو: حامد خسروي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع رساله: بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي صفحات مشبك كامپوزيت هاي اليافي تقويت شده با نانو ذرات
 
دانشجو: بهزاد بینش استاد راهنما: دکتر مهرداد آقایی خفری
موضوع رساله: بهینه سازی فرآیند تغییر شکل نیمه جامد آلیاژ آلومینیوم 7075
 
دانشجو: اشكان ذوالرياستين استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
موضوع رساله: ساخت و مشخصه يابي نانوذرات تركيبات پيچيده فلزي (CMAs) و نانوكامپوزيت هاي Al-CMAs
 
دانشجو: حسن عبدوس استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع رساله: بهينه سازي توليد نانو كامپوزيت زمينه آلومينيوم از روش قالبگيري تزريقي پودر با هدف بهبود خواص مكانيكي
 
دانشجو: مصطفي اميرجان استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع رساله: بررسي اثر پارامترهاي ساخت و ريزساختار نانو كامپوزيتهاي متخلخل زمينه آلومينيم بر پايه كره هاي توخالي به روش متالورژي پودر


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه رساله دکتری
اخبار جلسات دفاعیه کارشناسی ارشد
 
دانشجو: اميد سالاري استادراهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
موضوع پايان نامه: بررسي نقشه هاي فرآيند در تغيير شكل داغ بر اساس مدل ديناميكي مواد
 
دانشجو: محمدرضا باب الحوايجي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي خواص خمشي كامپوزيت زمينه پليمري خود ترميم مبتني بر شبكه ميكروآوندي
 
دانشجو: سيد امير منصوري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي سنتز نانو كامپوزيت زمينه تيتانيوم تقويت شده با ذرات نانومتري به روش آلياژ سازي مكانيكي
 
دانشجو: فاطمه محبتي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت هاي چند لايه الياف فلز ترميم شده با الياف توخالي شيشه كوتاه
 
دانشجو: محمدامين محمدي استاد راهنما: دكتر رضااسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت زمينه پليمري خودترميم شونده مبتني بر شبكه ميكروآوندي
 
دانشجو: شعله عباس نيا استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار خمشي كامپوزيت هاي لايه اي الياف – فلز خودترميم شونده با الياف تو خالي شيشه اي كوتاه
 
دانشجو: فرزانه عباسي ميشني استاد راهنما: دكتر محمدحسين سيادتي
موضوع پايان نامه: سنتز و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلياژ آلومينيم / ذرات كاربيد سيليسيوم
 
دانشجو: سيد عليرضا مبرقعي استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش
موضوع پايان نامه: مطالعه تاثير گرافن روي سختي سطحي نانوكامپوزيت هاي گرافن / فلز با شبيه سازي ديناميك مولكولي نانو فروروندگي


آرشیو اخبار جلسات دفاعیه پروژه کارشناسی ارشد
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.