دانشجو: محمدهادي شيخ انصاري استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

محمد هادي شيخ انصاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

معيار كارپذيري آلياژ AA7075 در شكل نيمه جامد با استفاده از روش تجربي و مدل ديناميكي مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمد

شرعيات

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

دكتر كيوان

نارويي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

-

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن سمعي بصري دكتري (ط پنجم)

چهارشنبه 16 اسفند ماه 96

17:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1396/12/15
تعداد بازدید:
85
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.