دانشجو: مرتضي آذربرمس استاد راهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

مرتضي آذربرمس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

مدلسازي ريز ساختار حاصل از فورج داغ سوپر آلياژ IN718 و ارزيابي آن با داده هاي تجربي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

دكتر كيوان

نارويي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

دكتر حسين

عربي

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

دكتر عباس

اكبرزاده چنگيز

دانشگاه صنعتي شريف

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر خوزه ماريا كابررا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

طبقه پنجم

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95

ساعت 16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1395/11/27
تعداد بازدید:
387
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.