دانشجو: بهزاد صابري استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
 

 

اخبار جلسات دفاعيه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي مكانيك

نام

نام خانوادگي

موضوع رساله

بهزاد

صابري

سنتز نانو ذرات مغناطيسي پايه آهن به دو روش شيميايي و مكانيكي و بررسي مقايسه اي خواص مغناطيسي آنها

اساتيد ممتحن

استاد راهنما

دكتر علي شكوه فر

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

-

دكتر مهرداد

آقايي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

استاد مشاور

ندارد

-

-

-

زمان ارائه

سه شنبه 9 مهرماه 1392 ساعت 10:30

-

-

-

مكان ارائه

اتاق سمعي بصري كارشناسي ارشد

 

تعداد بازدید:
171
تاریخ:
1392/07/07
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19991  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.