دانشجو: سعيد مهديه استاد راهنما: دكتر علي اصغر جعفري

 
 

 

اخبار جلسات دفاعيه دانشجويان كارشناسي ارشد دانشكده مهندسي مكانيك

نام

نام خانوادگي

موضوع رساله

سعيد

مهديه

بدست آوردن پاسخ ديناميكي هواپيما در لحظه فرود با در نظر گرفتن دمپرهاي محتوي سيال MR

اساتيد ممتحن

استاد راهنما

دكتر علي اصغر جعفري

دكتر محمدرضا

خليلي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

-

دكتر سيد حسين

ساداتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

استاد مشاور

ندارد

-

-

-

زمان ارائه

دوشنبه 8 مهرماه 1392 ساعت 9صبح

-

-

-

مكان ارائه

اتاق كارشناسي

 

تعداد بازدید:
148
تاریخ:
1392/07/07
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19991  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.