دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
معرفي آموزش
 

 

 اهداف، وظايف و برنامه­ها

 

فعاليتهاي معاون آموزشي دانشكده:

امور آموزشي دانشكده در اداره آموزش و تحصيلات تكميلي انجام مي­شود و شامل كارشناسان خدمات آموزشي بوده كه تحت نظر معاون آموزشي و مدير تحصيلات تكميلي فعاليت مي­كنند.

 

وظايف:

منظور از اداره آموزش، يك واحد اداري در يك دانشكده يا دانشگاه است كه همه امور آموزشي مربوط به دانشجويان از قبيل نام­نويسي، انتخاب واحد، برگزاري امتحانات، جمع­آوري نمرات و اعلام نتايج را بر عهده دارد.

 

اهم وظايف:

تهيه برنامه دروس ارائه شده در هر نيمسال با توجه به نياز دانشجويان

تعيين تاريخ امتحان درس با توجه به محدوده زماني اعلام شده در پايان هر نيمسال

راهنمايي و نظارت بر دروس انتخابي دانشجويان و كنترل وضعيت تحصيلي آنان

كنترل نهايي كارنامه دانشجويان و ارسال پرونده فارغ­التحصيلات به آموزش كل

تطبيق و كنترل واحدهاي دانشجويان انتقالي و ميهمان

برگزاري آزمون دكترا

به طور خلاصه ارائه كليه خدمات آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي در دانشكده بر عهده اين دفتر مي­باشد.

 

دوره يا مقطع تحصيلي

منظور از دوره در نظام آموزشي عالي مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل مي­كند و در آن رشته فارغ­التحصيل مي­شود مانند كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا.

 

رشته:

رشته يكي از فرعي از گروههاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملاً مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارآيي مشخص مي انجامد.

 

طول دوره تحصيل :

مقطع كارشناسي حداكثر زمان تحصيل در آن ۶ سال مي­باشد. (طبق ماده ۱۳) آئين نامه آموزشي

مقطع كارشناسي ارشد: حداكثر زمان تحصيل در آن ۲ سال مي­باشد.

مقطع دكترا كه حداكثر زمان تحصيل آن ۴ سال است.

 

واحدهاي درسي: تعداد كل واحدهاي درسي اين مجموعه ۱۴۱ واحد به شرح زير است:

دروس عمومي:                                 ۲۱ واحد

دروس پايه:                                       ۲۵ واحد

دروس اصلي:                                    ۶۱ واحد

دروس تخصصي:                                ۲۱ واحد

دروس اختياري:                                 ۵ واحد

كارگاه و كارآموزي:                              ۵ واحد

پروژه تخصصي(اختياري)                      ۳ واحد(پروژه اختياري مي­باشد دانشجو مي­تواند به جاي درس پروژه ۳ واحد درس از سبد دروس تخصصي انتخاب نمايد

 


 ======================================================

 

اساتيد گروه :

 

گروه شكل دادن فلزات: دكتر مهرداد آقايي، دكتر كيوان ناروئي، دكتر عباس منتظري هدش، دكتر مجيد سيد صالحي

 

گروه شناسايي، ساخت و انتخاب:، دكتر رضا اسلامي فارساني، دكتر علي شكوه­ فر، دكتر حميد خرسند، دكتر محمد حسين سيادتي و دكتر عرفان صلاحي نژاد

 

 


 ======================================================

 

 

 

 

 
 
 
1393/01/31 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.