دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
معاونت آموزشي
 

 

 


معاونت آموزشي:

مديريت و نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي دانشكده، در جهت بالا بردن كيفيت آموزشي، توسط اين معاونت انجام مي‌شود. در حال حاضر جناب آقاي دكتر «مهرداد آقايي خفري» مسؤوليت معاونت آموزشي دانشكده مواد دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي را بر عهده دارند.
 
 
 

گروه هاي آموزشي دانشكده به شرح جدول زير مي باشد.
 
 

 

 

 

 

 

گرايش

مقطع

 

 

 متالورژي صنعتي

كارشناسي

 

 

 شكل دادن فلزات

كارشناسي ارشد

 

 

شناسايي، ساخت و انتخاب

كارشناسي ارشد

 

 

مواد

دكتري

 

 

 

 

 

 
 
 
اهم وظايف معاونت آموزشي و اداره آموزش دانشكده به شرح زير است:  

 

  •  تهيه برنامه دروس ارائه شده در هر نيمسال با توجه به نياز دانشجويان
  •  تعيين تاريخ امتحان دروس با توجه به محدوده زماني اعلام شده در پايان هر نيمسال
  •  راهنمايي و نظارت بر دروس انتخابي دانشجويان و كنترل وضعيت تحصيلي آنان
  •  كنترل نهايي كارنامه دانشجويان و ارسال پرونده فارغ التحصيلان به آموزش كل
  •  تطبيق و كنترل واحدهاي دانشجويان انتقالي و ميهمان
  •  برگزاري آزمون دكترا
  •  ارائه كليه خدمات آموزشي در كليه مقاطع تحصيلي دانشكده.

 

 

تماس با معاونت محترم آموزشي دانشكده مكانيك:

 

 

 

تماس با دانشكده مهندسي مكانيك

 

 

تماس با اداره آموزش

 

 

 

 

 

 

رئيس اداره آموزش

84063399

 

 

 

 

 

 

كارشناس مسئول تحصيلات تكميلي

خانم كمالوند

84063425

 

 

كارشناس مقطع دكتري

خانم عسگري

84063394

 

 

كارشناس مقطع كارشناسي ارشد

خانم عليپور

84063393

 

 

كارشناس مقطع كارشناسي

خانم دوشابي

84063396

 

 

كارشناس مقطع كارشناسي

خانم ملكي

84063395

 

 

 

 

 

 

 

تلفكس

آموزش

تحصيلات تكميلي

88677277

88677278

 

 

 

 

 

 

 

نشاني اينترنتي

edu.mechanical.kntu.ac.ir/

 

 

پست الكترونيكي

me-academic@K

براي جلوگيري از هرزنامه (spam mailkntu.ac.ir جايگزين شده است.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
1393/01/31 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.