دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
معرفي گروه آموزشي

 

   دوره يا مقطع تحصيلي:

   منظور از دوره در نظام آموزشي عالي مدت زماني است كه دانشجو وارد دانشگاه شده و در يك رشته خاص تحصيل ميكند و در آن رشته فارغ التحصيل ميشود مانند كارداني، كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري.

 

   رشته:

   رشته يكي از فرعي از گروه هاي علمي (علوم پزشكي، علوم انساني، علوم پايه، فني و مهندسي و هنر) است كه از لحاظ موضوع كاملا مشخص و از ديگر موضوعات متمايز بوده و حداقل به يك كارايي مشخص مي انجامد.

 

    مقطع كارشناسي دانشكده مواد شامل يك گرايش زير مي باشد: 
  
 متالورژي صنعتي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1393/02/07 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.