دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
فرم هاي آموزشي
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

فرم تعيين استاد راهنما دانشجويان كارشناسي مهندسي مكانيك

 

 

 

فرم درخواست انتقال توام با تغيير رشته

 

 

 

فرم درخواست انتقال دائم

 

 

 

فرم درخواست انتقال به صورت ميهمان

 

 

 

فرم طرح درخواست دانشجويان در شوراي آموزشي دانشكده مكانيك

 

 

 

فرم تقاضاي امتحان تكدرس

 

 

 

كليه اطلاعيه ها و فرمهاي پذيرش بدون آزمون در مقاطع كارشناسي، ارشد و دكتري

 

 

 

فرم حذف اضطراري

 

 

 

فرم تغيير رشته داخلي

 

 

 

فرم خام مهمان ترم تابستان

 

 

 

فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
1394/12/12 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.