دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
فرم هاي آموزشي
 
فرم هاي آموزش مقطع كارشناسي ارشد
 

 

 

 

 

 

 

درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (درون دانشگاهي)

 

 

 

فرم كار دانشجويي دانشكده مواد

 

 

 

درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها)

 

 

 

درخواست مرخصي با احتساب در سنوات تحصيلي 

 

 

 

درخواست طرح وضعيت در شوراي دانشكده 

 

 

 

فرم هاي دروس جبراني كارشناسي ارشد   

 

 

 

معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاه ها

 

 

 

تمديد سنوات ارشد

 

 

 

فرم حذف اضطراري

 

 

 

فرم درخواست صدور كارت دانشجويي المثني

 

 

 

فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه   

 

 

 

  فرم درخواست اخذ درس از ساير گروه ها

 

 

 

 فرم تكميل مدارك كارشناسي ارشد

 

 

 

 فرم خروج از كشور دانشجويان كارشناسي ارشد

روند نماي خروج از كشور   ()

 

1395/10/05 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.