دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
فرم هاي پژوهشي

 
 
 

 

 

 

 

 

 

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

 

اعلام نمره سمينار كارشناسي ارشد

 

 

 

اظهار نامه دانشجو

 

 

 

تائيد موضوع سمينار كارشناسي ارشد

 

 

 

تائيديه هيأت داوران

 

 

 

تصويب عنوان پايان نامه

 

 

 

فرم تعيين استاد راهنما و عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

 

حق طبع و نشر و مالكيت نتايج

 

 

 

گزارش پيشرفت پايان نامه ارشد

 

 

 

 

 

 
 
 
1393/06/17 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.