دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
 
فرم هاي دكتري
 
 

 

 

 

 

 

فرم تقاضاي شركت در امتحان جامع

 

 

(فرم شماره 1)  تعيين استاد راهنما

 

 

(فرم شماره 8)  گزارش كتبي پيشرفت كار دانشجو به استاد راهنما

 

 

پيشنهاد عنوان پايان نامه

 

 

راهنماي فرم هاي مراحل اجرايي دوره دكتري

 

 

فرم برنامه ريزي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتري

 

 

راهنماي دوره تحصيلي دانشجويان دكتري (ورودي سال 1384به بعد)

 

 

فرم حذف اضطراري

 

 

 

فرم درخواست كارت دانشجويي المثني

 

 

 

فرم هاي تمديد سنوات دكتري:

 

 

فرم طرح در شورا                    فرم شماره 8               

 

 


فرم درخواست دانشجو جهت دفاع از رساله

 

 

فرم اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري          (فرم شماره 9-الف)-اعلام آمادگي دانشجو 

 

 


فرم سمينار 2 دكتري:

 

 

فرم ثبت نظرات داوران داخلي در جلسه سمينار 2            
فرم درخواست برگزاري سمينار 2 دكتري               فرم صورتجلسه ارائه سمينار 2 دكتري  

 

 

فرم تائيديه هيات داوران دكتري

 

 

درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (درون دانشگاهي)

 

 

درخواست اخذ تكدرس بصورت ميهمان (ساير دانشگاه ها)

 

 

معرفي ميهمان ترمي به ساير دانشگاهها

 

 

فرم تكميل مدارك دكتري

 

 

 

 فرم خروج از كشور دانشجويان كارشناسي ارشد
روند نماي خروج از كشور   ()

 

 

فرم كار دانشجويي دانشكده

 

 

 

فرم كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه

 

 

فرم تائيد اصلاحات دفاع از پروپوزال 

 

 

 

 

 

 
1394/12/25 تاریخ
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.