دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: مصطفي اميرجان استاد راهنما: دكتر حميد خرسند

 

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

مصطفي اميرجان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بررسي اثر پارامترهاي ساخت و ريزساختار نانو كامپوزيتهاي متخلخل زمينه آلومينيم بر پايه كره هاي توخالي به روش متالورژي پودر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي

شكوه فر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر حميد خرسند

 

 

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر نادر

پروين

دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 

 

 

دكتر كريم

زنگنه

دانشگاه مالك اشتر

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان ارائه:

ساعت:

مكان ارائه:

 

 

روز يكشنبه مورخ 16 شهريور ماه 1393

ساعت 16

اتاق سمعي بصري كارشناسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

363
موضوع رساله: بررسي اثر پارامترهاي ساخت و ريزساختار نانو كامپوزيتهاي متخلخل زمينه آلومينيم بر پايه كره هاي توخالي به روش متالورژي پودر
دانشجو: مصطفي اميرجان     استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
1393/06/11
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.