دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: حسن عبدوس استاد راهنما: دكتر حميد خرسند

 

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

حسن عبدوس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بهينه سازي توليد نانو كامپوزيت زمينه آلومينيوم از روش قالبگيري تزريقي پودر با هدف بهبود خواص مكانيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر علي

شكوه فر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر حميد خرسند

 

 

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر نادر

پروين

دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 

 

 

دكتر امير

ارشاد لنگرودي

پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

دكتر علي اكبر يوسفي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

زمان ارائه:

ساعت:

مكان ارائه:

 

 

سه شنبه 25 شهريور ماه 93

ساعت 9 صبح

طبقه همكف اتاق سمينار دكتري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

371
موضوع رساله: بهينه سازي توليد نانو كامپوزيت زمينه آلومينيوم از روش قالبگيري تزريقي پودر با هدف بهبود خواص مكانيكي
دانشجو: حسن عبدوس     استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
1393/06/25
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.