دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: اشكان ذوالرياستين استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

اشكان ذوالرياستين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

ساخت و مشخصه يابي نانوذرات تركيبات پيچيده فلزي (CMAs) و نانوكامپوزيت هاي Al-CMAs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر علي شكوه فر

 

 

دكتر سيد محمد حسين

سيادتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر نادر

پروين

دانشگاه صنعتي اميركبير

 

 

 

 

دكتر محمدرضا

واعظي

پژوهشگاه مواد و انرژي

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار دكتري – همكف

سه شنبه 13 مرداد ماه 94

ساعت 14

 

 

 

 

 

 

 

 

491
موضوع رساله: ساخت و مشخصه يابي نانوذرات تركيبات پيچيده فلزي (CMAs) و نانوكامپوزيت هاي Al-CMAs
دانشجو: اشكان ذوالرياستين     استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر
1394/05/12
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.