دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: بهزاد بینش استاد راهنما: دکتر مهرداد آقایی خفری

 

 

 

 

 

دفاعیه رساله دکتری

 

 

دانشجو:    

بهزاد بینش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بهینه سازی فرآیند تغییر شکل نیمه جامد آلیاژ آلومینیوم 7075

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتید ممتحن

 

 

 

اساتید راهنما

 

 

دکتر رضا

اسلامی فارسانی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

دکتر مهرداد آقایی خفری

 

 

دکتر کیوان

نارویی

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

-

 

 

دکتر مسعود

امامی

دانشگاه تهران

 

 

 

 

دکتر محسن

کاظمی نژاد

دانشگاه صنعتی شریف

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مکان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمینار (طبقه پنجم)

شنبه 12 تیرماه 1395

ساعت 10 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

131
موضوع رساله: بهینه سازی فرآیند تغییر شکل نیمه جامد آلیاژ آلومینیوم 7075
دانشجو: بهزاد بینش     استاد راهنما: دکتر مهرداد آقایی خفری
1395/04/09
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.