دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
برنامه زماني ارائه درس سمينار كارشناسي ارشد- گرايش شناسايي و انتخاب مواد

1- آخرين مهلت تحويل گزارش كتبي (پرينت شده و CD) به اساتيد راهنما و سمينار: دوشنبه 1 شهريور (به ازاي هر روز تاخير، نيم نمره از نمره نهايي كسر مي گردد.)
2- تاريخ ارائه شفاهي: شنبه تا دوشنبه، 13 تا 15 شهريور (حضور تمامي دانشجويان در جلسات ارائه الزامي است و برنامه ساعتي ارائه ها متعاقباً اعلام مي گردد.)
3- مدت هر ارايه: حداثر 10 دقيقه ارائه شفاهي و 5 دقيقه پرسش و پاسخ (بنا به صلاحديد اساتيد راهنما، ارزيابي علمي تكميلي مي تواند در جلسات خصوصي مابين دانشجو و استاد ادامه يابد.)

ضمناً شيوه نامه نگارش گزارش همانند پايان نامه بوده و در قسمت آموزش وبسايت دانشكده قابل دسترس است.
 
 
 
194
.
برنامه زماني ارائه درس سمينار كارشناسي ارشد- گرايش شناسايي و انتخاب مواد
1395/04/29
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.