دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: حامد خسروي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

حامد خسروي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي صفحات مشبك كامپوزيت هاي اليافي تقويت شده با نانو ذرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر حميد

خرسيند

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

دكتر محمدحسين

سيادتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر فرشاد

اخلاقي

دانشگاه تهران

 

 

 

 

دكتر جعفر

اسكندري جم

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس 202

دوشنبه 1 شهريورماه 1395

ساعت 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

89
موضوع رساله: بررسي ريز ساختار و خواص مكانيكي صفحات مشبك كامپوزيت هاي اليافي تقويت شده با نانو ذرات
دانشجو: حامد خسروي     استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
1395/06/02
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.