دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: محمدرضا باب الحوايجي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

محمدرضا باب الحوايجي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي تجربي خواص خمشي كامپوزيت زمينه پليمري خود ترميم مبتني بر شبكه ميكروآوندي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر محمدحسين

سيادتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

 

 

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

دكتر محمود

مهرداد شكريه

دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري

شنبه 11 دي ماه 1395

ساعت 15

 

 

 

 

 

 

 

 

42
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي خواص خمشي كامپوزيت زمينه پليمري خود ترميم مبتني بر شبكه ميكروآوندي
دانشجو: محمدرضا باب الحوايجي     استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.