دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: سيد امير منصوري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

سيد امير منصوري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي تجربي سنتز نانو كامپوزيت زمينه تيتانيوم تقويت شده با ذرات نانومتري به روش آلياژ سازي مكانيكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر عرفان

صلاحي نژاد

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر حميد خرسند

 

 

دكتر مجيد

سيدصالحي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري طبقه اول

دوشنبه 18 بهمن ماه 95

ساعت 12

 

 

 

 

 

 

 

 

32
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي سنتز نانو كامپوزيت زمينه تيتانيوم تقويت شده با ذرات نانومتري به روش آلياژ سازي مكانيكي
دانشجو: سيد امير منصوري     استاد راهنما: دكتر حميد خرسند
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.