دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: فاطمه محبتي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

فاطمه محبتي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت هاي چند لايه الياف فلز ترميم شده با الياف توخالي شيشه كوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر حميد

خرسند

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

دكتر عباس

منتظري هدش

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري طبقه اول

شنبه 18 ديماه 1395

ساعت 12

 

 

 

 

 

 

 

 

10
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار كششي كامپوزيت هاي چند لايه الياف فلز ترميم شده با الياف توخالي شيشه كوتاه
دانشجو: فاطمه محبتي     استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.