دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: شعله عباس نيا استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

شعله عباس نيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي تجربي رفتار خمشي كامپوزيت هاي لايه اي الياف – فلز خودترميم شونده با الياف تو خالي شيشه اي كوتاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر

شكوه فر

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر رضا اسلامي فارساني

 

 

دكتر

سيد صالحي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن نقشه كشي طبقه منفي دو

يكشنبه 24 بهمن ماه 95

ساعت 8:30

 

 

 

 

 

 

 

 

13
موضوع پايان نامه: بررسي تجربي رفتار خمشي كامپوزيت هاي لايه اي الياف – فلز خودترميم شونده با الياف تو خالي شيشه اي كوتاه
دانشجو: شعله عباس نيا    استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.