دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: فرزانه عباسي ميشني استاد راهنما: دكتر محمدحسين سيادتي

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

فرزانه عباسي ميشني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

سنتز و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلياژ آلومينيم / ذرات كاربيد سيليسيوم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر رضا

اسلامي فارساني

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر محمد حسين سيادتي

 

 

دكتر حميد

خرسند

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

كلاس نقشه كشي طبقه اول

دوشنبه 25 بهمن ماه 95

ساعت 13

 

 

 

 

 

 

 

 

18
موضوع پايان نامه: سنتز و بررسي خواص مكانيكي نانوكامپوزيت زمينه آلياژ آلومينيم / ذرات كاربيد سيليسيوم
دانشجو: فرزانه عباسي ميشني     استاد راهنما: دكتر محمدحسين سيادتي
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.