دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: سيد عليرضا مبرقعي استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

سيد عليرضا مبرقعي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

مطالعه تاثير گرافن روي سختي سطحي نانوكامپوزيت هاي گرافن / فلز با شبيه سازي ديناميك مولكولي نانو فروروندگي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر كيوان

نارويي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر عباس منتظري هدش

 

 

دكتر حميد

خرسند

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سمعي بصري طبقه اول

دوشنبه 25 بهمن ماه 95

ساعت 9

 

 

 

 

 

 

 

 

26
موضوع پايان نامه: مطالعه تاثير گرافن روي سختي سطحي نانوكامپوزيت هاي گرافن / فلز با شبيه سازي ديناميك مولكولي نانو فروروندگي
دانشجو: سيد عليرضا مبرقعي     استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش
1395/11/26
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.