دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد
خبر
دانشجو: اميد سالاري استادراهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

 

 

 

پايان نامه كارشناسي ارشد

 

 

دانشجو:                                             

اميد سالاري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع پايان نامه:

بررسي نقشه هاي فرآيند در تغيير شكل داغ بر اساس مدل ديناميكي مواد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر مهدي

ظهور

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر مهرداد آقايي خفري

 

 

دكتر كيوان

نارويي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار دكتري – طبقه پنجم

چهارشنبه 27 بهمن ماه 95

ساعت 10:45

 

 

 

 

 

 

 

 

17
موضوع پايان نامه: بررسي نقشه هاي فرآيند در تغيير شكل داغ بر اساس مدل ديناميكي مواد
دانشجو: اميد سالاري     استادراهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري
1395/11/27
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.