دانشکده مهندسی علم و مواد
|
۱۳۹۶ سه شنبه ۲ خرداد

از تا جستجو
گروه مرتب شود با به صورت
تعداد موارد یافت شده : 42    تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
دانشجو: اميد سالاري استادراهنما: دكتر مهرداد آقايي خفري

1395/11/27
دانشجو: علي اصغر فلاحي استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر

1395/11/26
دانشجو: معصومه رشيدي استاد راهنما: كيوان نارويي

1395/11/26
دانشجو: رضا واحدي فرد استاد راهنما: دكتر عرفان صلاحي نژاد

1395/11/26
دانشجو:اميرعلي شاهي استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر

1395/11/26
دانشجو: سيد عليرضا مبرقعي استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش

1395/11/26
دانشجو: فرزانه عباسي ميشني استاد راهنما: دكتر محمدحسين سيادتي

1395/11/26
دانشجو: شعله عباس نيا استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

1395/11/26
دانشجو: محمدامين محمدي استاد راهنما: دكتر رضااسلامي فارساني

1395/11/26
دانشجو: فاطمه محبتي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

1395/11/26
دانشجو: سيد امير منصوري استاد راهنما: دكتر حميد خرسند

1395/11/26
دانشجو: محمدرضا باب الحوايجي استاد راهنما: دكتر رضا اسلامي فارساني

1395/11/26
دانشجو: منا حسيني استاد راهنما: دكتر اسلامي فارساني

1395/11/20
دانشجو: مهرناز آقانوري استاد راهنما: دكتر علي غفاري

1395/11/19
دانشجو: پيام منصوري استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر

1395/11/19
دانشجو: سيده عاطفه ابراهيميان اساتيد راهنما: دكتر شكوه فر و دكتر ذوالرياستين

1395/11/10
دانشجو: بهناز پناهي استاد راهنما: دكتر عباس منتظري هدش

1395/11/10
دانشجو: افروز دالايي استاد راهنما: دكتر حميد خرسند

1395/11/10
دانشجو: فتانه تليكاني استاد راهنما: دكتر حميد خرسند

1395/10/28
دانشجو: سيد علي حسيني استاد راهنما: دكتر خرسند

1395/09/24
1 2 3 
.کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی می باشد |k. n. toosi univesity.