دانشجو: احمد استواري مقدم استاد راهنما: دكتر علي شكوه فر

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

احمد استواري مقدم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

سنتز و مشخصه يابي تركيبات ترموالكتريك نانوساختار پايه سولفيدي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر سيد محمدحسين

سيادتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر علي شكوه فر

 

 

دكترعرفان

صلاحي نژاد

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر رسول

صراف ماموري

-

 

 

 

 

دكتر محمدرضا

واعظي

پژوهشگاه مواد انرژي

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

سالن كنفرانس طبقه پنجم

چهارشنبه 7 آذرماه 97

ساعت 10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1397/08/28
تعداد بازدید:
350
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.