دانشجو: مسعود طغرايي سميرمي استاد راهنما: دكتر سيدمحمدحسين سيادتي

 

 

 

 

 

دفاعيه رساله دكتري

 

 

دانشجو:    

مسعود طغرايي سميرمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع رساله:      

بهبود عملكرد فوتوآندهاي هماتيتي مورد استفاده در شكافت آب بوسيله رسوب نانو كاتاليست هاي Co-Pi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اساتيد ممتحن

 

 

 

اساتيد راهنما

 

 

دكتر سعيد 

رعيتي

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

دكتر سيدمحمد حسين سيادتي

 

 

دكترعرفان

صلاحي نژاد

دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي

 

-

 

 

دكتر رحمت الله

رحمتي

-

 

 

 

 

دكتر پيروز

هويدا مرعشي

-

 

استاد مشاور

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مكان ارائه:

زمان ارائه:

ساعت:

 

 

اتاق سمينار

چهارشنبه 13شهريورماه 1398

ساعت  10 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ:
1398/06/09
تعداد بازدید:
303
دانشكده مهندسي و علم مواد
تهران، ميدان ونك، خيابان ملاصدرا، خيابان پرديس، پلاك 7    
كد پستي :    43344 - 19919  
تلفن: 88674747   فاكس: 88674748
 
 
 
دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.